Artykuły z różnych czasopism

Type: Collection of articles
Title

Collection items (257)


Energy conversion in small water plants with variable speed PM generator

Sobczyk, Tadeusz, Mazgaj, Witold, Szular, Zbigniew, Węgiel, Tomasz
Article
2011
The Small Hydro Power Plants allow to increase the energy amount from re-newable sources, especially from small rivers in mountainous areas. This paper presents a new concept of a energy conversion system for application in a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a pro-peller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a vari-able speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. For this concept, dimensions and parameters of the PM generator were specially designed on ac-count of integration with water turbine. The paper precisely describes elements of energy conversion system and also presents the results of numerical tests for chosen working conditions. An original algorithm of control strategy for power electronic unit was used to adjust generated energy to the required parameters of the three-phase grid.

Small Hydropower Plant with variable speed PM generator

Mazgaj, Witold, Szular, Zbigniew , Węgiel, Tomasz , Sobczyk, Tadeusz
Article
05.2011
This paper presents a new concept of a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The paper describes elements of the energy conversion system and it also presents the results of numerical calculations of this system working.

Aspekty „pracy” w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Piekarski, Marian
Article
2018 - 2019
Artykuł ma na celu pokazanie aspektów „pracy” obecnych w nowych programach preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego wprowadzanych do systemu edukacji. Proaktywna postawa dzieci i młodzieży wobec pracy jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany cywilizacyjne i społeczne, które na nadchodzące lata formułują nową definicję pracy.

Analysis of fatigue behavior of composite structures with circular internal delamination

Składanowska, Katarzyna, Sanetra, Izabela, Muc, Aleksander
Article
2017
The aim of the paper is to demonstrate and describe the fatigue failure mechanisms of eight-layer glass-epoxy composites with a central circular delamination, numerical description of the delamination problems and a possible optimal design. There are a few variables (tension and compression forces, number of cycles, construction of the tested plates) which can be changed during the experiment that will very likely provide different results. The problem is to find the link among all those variables to fully describe their influence on the physical behavior of the epoxy plate which is the subject of the experiment. The results are illustrated with the use of the numerical analysis method. Thanks to that, it is possible to describe how the number of cycles, tension force and stress variations affect the whole fatigue process.

Analysis of the rotational capability of the utilization of range of spherical joint used in a passenger automobile McPherson suspension

Kuranowski, Aleksander, Para, Sławomir
Article
2018
In this paper a method is presented how to determine the utilization of range of rotational ability of a ball joint used in a passenger automobile McPherson suspension. A portable measurement arm was used to measure some vehicle’s suspension geometry points as well as the geometry of suspension components. Based on the initial measured data a simulation model was used to estimate the real geometric parameters of the suspension and of the attachment points at the chassis. The damper module’s top mount movement as well as the stiffness characteristics of the control arm bushing allow to simulate the utilization of range of motion capability of the spherical joint as result of the suspension movement under external loads. These loads can result from pass over a bump or cornering movements. The rotational ability of the ball joint and its applied loads can be input for further stiffness analyses by making use of FEM software.

Bazowa defnicja modelu w SOLIDWORKS®

Malik, Maciej, Przytocka, Magdalena, Karpiuk, Michał
Article
2019
Potrzeba wymiany informacji o projektowanej konstrukcji między kooperującymi zakładami oraz zapotrzebowanie na integrację różnych systemów informatycznych wymusiły na producentach oprogramowania CAx zmianę podejścia do dokumentacji technicznej. Opisano metodę zapisu danych źródłowych MBD (model based documentation ) oraz jej implementację w SOLIDWORKS MBD.

Komputerowo wspomagane wytwarzanie wyrobów uciskowych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych

Karpiuk, Michał, Malik, Maciej, Przytocka, Magdalena, Czajkowska-Sabat, katarzyna, Sujka, Witold
Article
2019
W artykule opisano wdrożoną w firmie Tricomed S.A., wspomaganą komputerowo metodę wytwarzania opasek uciskowych, przeznaczonych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Etapy procesu technologicznego obejmują: skanowanie 3D, pobieranie parametrów sterujących autogenerującym szablonem CAD z pliku STL, przeliczenie wartości parametrów sterujących w zależności od stopnia kompresji i rodzaju dzianiny, generowanie plików DXF będących daną wejściową dla maszyny tnącej wykroje, szycie tnącej wykroje oraz szycie.

Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louise von Franz

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Article
2017
In the article entitled „ Psychoanalysis as a tool for sociological research - proposal for integration of approaches and research methods. Casus concept by Maria Louisa von Franz.” was presented a less known psychoanalitical interpretation of divination. Reconstruction of the main establishments of this interpretation allows to affirm, that this conceptualisation makes possible to understand a frac tion of reasons of today’s popularity related to this phenomenon. Analysis of von Franz works leads to conclusion, that she comprehends divination as a constant form of natural knowledge, making use of the nonfactitive synchronicity principle and unus mundus concept. In the article was presented the interpretation of the phenomenon of irrational knowledge with consideration of ignored by empirical sciences logic of divination, and act of divination was characterised as a practical system, which sim plifies for people an adaptation to social reality. This perspective allowed for the presentation of this irrational knowledge aspects, which are rarely recognised by modern humanities and social sciences, which are so often unable to clarify reasons of popularity of this kind of knowledge.

Światłowody w pomiarach inżynierskich

Howiacki, Tomasz
Article
2017
W artykule opisano wybrane przykłady badań laboratoryjnych, których celem było zweryfikowanie przydatności światłowodowej techniki pomiarowej do praktycznych zastosowań inżynierskich. Światłowody, ze względu na wiele zalet, mają szansę stać się przełomem w dziedzinie inżynierii lądowej zwanej monitorowaniem konstrukcji (ang. structural health monitoring). Do rozwiązania pozostaje jednak wiele problemów technicznych, związanych między innymi ze sposobem montażu i zabezpieczenia delikatnych włókien światłowodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opracowanie rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie wiarygodnej i kompleksowej wiedzy na temat pracy obiektu budowlanego ma w ogólności prowadzić do poprawy jego bezpieczeństwa przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów finansowych.

Positive thinking – a universal cure for modern-day diseases?

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Article
2018
In this article, I analyse features of positive thinking which have made this ideological trend come to be a perceived as a panacea for the whole spectrum of shortcomings felt by many modern people and, in their conviction, are blocking their ability to succeed and enjoy life. Most therapies and self-improvement techniques offered are now deeply embedded in modern reality and, irrespective of their intellectual level, proven results or magical atmosphere, are highly popular. Therefore, we should ask why this has happened, i.e. what do individual positive thinking schools actually offer? In this article I present concepts which lead to answer this question.