O przemianach architektury przemysłowej przełomu XIX-XX wieku na przykładzie Towarzystwa Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi

Type: Dissertation
Number of downloads: 3720
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
Department
Status of the diploma thesis
License
Access rights
Link to the BPK catalog