Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej

Type: Book
Number of downloads: 28
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog