Album ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej i z dwóch nagrobków kanonika Stanisława Borka (+ 1556) i Wielkiego Marszałka Piotra Kmity (+ 1505) w Katedrze Krakowskiej

Type: Book
Number of downloads: 1510
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog