Architektura w przestrzeni sztuk 2016

Type: Collection of book fragments
Title

Collection items (23)




Muzeum PRL-u w Nowej Hucie w Krakowie

Święch (Róg), Aleksandra
Fragment of a book
2016

Centrum Rozwoju Technologii Chemicznej w Tarnowie

Sasak, Kamil, Sokołowska, Anna
Fragment of a book
2016