Badanie właściwości fotokatalitycznych i charakterystyka fizykochemiczna nanokrystalicznych filmów TiO₂ na podłożu ceramicznym

Type: Dissertation
Number of downloads: 36157
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog