Miejska kamienica czynszowa z drugiej połowy XIX i przełomu XIX/XX wieku na przykładzie Szczecina : charakterystyka form i źródeł inspiracji z analizą możliwości adaptacyjnych : kompozycja układu urbanistycznego Szczecina [...]

Type: Dissertation
Number of downloads: 42338
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog