Badania wpływu nacisków, prędkości i temperatur na smarność olejów maszynowych

Type: Dissertation
Number of downloads: 12
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog