Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy

Type: Article
Number of downloads: 438
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Place of publication
Publisher
Language
DOI
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights