Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uście Solne. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej

Type: Article
Number of downloads: 640
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Place of publication
Publisher
Language
DOI
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights