Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji

Type: Article
Number of downloads: 14043
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
PKT classification
Department
License
Access rights