Współczesna praktyka projektowa – szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych, w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta

Type: Article
Number of downloads: 245
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISSN
eISSN
DOI
Keywords
Abstract
PKT classification
License
Access rights