Konstrukcje kwadryk w oparciu o korelacyjne wiązki

Type: Dissertation
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Place of publication
Publisher
Language
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog