Modelowanie i badania eksperymentalne wymiany ciepła dla nowego aktywnego układu chłodzenia paneli fotowoltaicznych

Type: Dissertation
Number of downloads: 6
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Variant of the title
Author
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
Department
Status of the diploma thesis
License
Access rights
Link to the BPK catalog