Algebra liniowa : definicje, twierdzenia, wzory

Algebra liniowa : definicje, twierdzenia, wzory

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Language
ISBN
Comments
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog