Wartość społeczna zabytków architektury w świetle wybranych dokumentów UNESCO, ICOMOS, Rady Europy, kształtujących teorię ochrony dziedzictwa kulturowego

Type: Article
Number of downloads: 51
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISSN
eISSN
DOI
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights