Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. TOM VI: Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. TOM VI: Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie

Type: Book
Number of downloads: 169
Title
Co-author
Place of publication
Publisher
Thematic section
Language
Comments
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog