Nowa metoda konduktometrycznego miareczkowania anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych opracowana w oparciu o fizykochemiczne studium układów: siarczany alkilowe-chlorowodorek p-toluidyny

Type: Dissertation
Number of downloads: 7
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog