O zagadnieniu wyznaczenia optymalnych i krytycznych parametrów pracy nieizobarycznego silnika rakietowego na paliwo ciekłe z dyszą rozwartą

Type: Dissertation
Number of downloads: 4
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog