Ustawa wodna oraz ustawy i rozporządzenia ministeryalne o melioracyach, zabudowaniu potoków górskich, budowie dróg wodnych,regulacyi rzek, o policyi rzecznej, żegludze i t. d. wraz z formularzami, objaśnione okólnikami, zasadniczemi decyzyami ministeryalnemi i orzeczeniami trybunału administracyjnego

Ustawa wodna oraz ustawy i rozporządzenia ministeryalne o melioracyach, zabudowaniu potoków górskich, budowie dróg wodnych,regulacyi rzek, o policyi rzecznej, żegludze i t. d. wraz z formularzami, objaśnione okólnikami, zasadniczemi decyzyami ministeryalnemi i orzeczeniami trybunału administracyjnego

Type: Book
Number of downloads: 659
Download resource
Download archives
Title
Co-author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Comments
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog