Zdanie sprawy o stanie i położeniu Kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentantów w r. 1844 przez Senatora do tegoż Zgromadzenia delegowanego

Zdanie sprawy o stanie i położeniu Kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentantów w r. 1844 przez Senatora do tegoż Zgromadzenia delegowanego

Type: Book
Number of downloads: 66
Download resource
Download archives
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Provenance
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog