Wykład systematu metrycznego miar i wag, jako objaśnienie do tablicy ściennej tegoż systemu : dla użytku zakładów naukowych, przemysłowych i handlowych

Wykład systematu metrycznego miar i wag, jako objaśnienie do tablicy ściennej tegoż systemu : dla użytku zakładów naukowych, przemysłowych i handlowych

Type: Book
Number of downloads: 646
Download resource
Download archives
Title
Author
Co-author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Provenance
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog