Miejscowy Zjazd Działaczy Gospodarczych i Społecznych zwołany przez Radę Grodzką BBWR w Krakowie 4-go i 5-go listopada 1933 r. : tezy i uchwały oraz streszczenia referatów.

Miejscowy Zjazd Działaczy Gospodarczych i Społecznych zwołany przez Radę Grodzką BBWR w Krakowie 4-go i 5-go listopada 1933 r. : tezy i uchwały oraz streszczenia referatów.

Type: Book
Number of downloads: 338
Download resource
Download archives
Title
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Comments
Provenance
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog