Polskie muzeum czyli zbiór sześćdziesięciu czterech podobizn naszych zabytków wraz z illustrowanym tekstem, obejmującym szkice z zakresu historyi sztuki, a mianowicie : o rzeźbach naszych gotyckich budynków w XIV w., o malarstwie bizantyńskiem w Polsce, znaki drukarń polskich w XV i XVI w., o drzeworytach XV i XVI w., Wit Stwosz, Jan z Kulmbachu, Szymon Czechowicz, o miniaturach, Thorwaldsen : każda podobizna opatrzona jest nadto osobnem objaśnieniem

Polskie muzeum czyli zbiór sześćdziesięciu czterech podobizn naszych zabytków wraz z illustrowanym tekstem, obejmującym szkice z zakresu historyi sztuki, a mianowicie : o rzeźbach naszych gotyckich budynków w XIV w., o malarstwie bizantyńskiem w Polsce, znaki drukarń polskich w XV i XVI w., o drzeworytach XV i XVI w., Wit Stwosz, Jan z Kulmbachu, Szymon Czechowicz, o miniaturach, Thorwaldsen : każda podobizna opatrzona jest nadto osobnem objaśnieniem

Type: Book
Number of downloads: 313
Download resource
Download archives
Title
Author
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog