Wpływ preparatyki i własności fizykochemicznych katalizatora chromoglinowego na aktywność i selektywność katalizatora w procesie otrzymywania butenów i butadienu z butanu

Type: Dissertation
Number of downloads: 1
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog