Doświadczenia Biblioteki Politechniki Krakowskiej z wdrożenia systemu bibliotecznego Koha

Type: Presentation
Number of downloads: 29
Title
Variant of the title
Author
Data powstania
Language
Comments
PKT classification
Department
License
Access rights