Doświadczenia Biblioteki Politechniki Krakowskiej z wdrożenia systemu bibliotecznego Koha

Type: Presentation
Number of downloads: 34
Title
Author
Data powstania
Language
Comments
PKT classification
Department
License
Access rights