Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja

Type: Fragment of a book
Number of downloads: 489
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Published in
Pages
Language
ISBN
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights