Znaczenie Zintegrowanego Systemu Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW) w organizacji komunikacji naukowej na Politechnice Krakowskiej

Type: Fragment of a book
Number of downloads: 736
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Published in
Pages
Language
ISBN
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights