Prace naukowe i książki

Type: Collection of books

Collection items (320)


Analiza systemowa procesów rozwoju transportu kolejowego

Analiza systemowa procesów rozwoju transportu kolejowego

Nowosielski, Leopold
Book
1980


Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Ciurej, Henryk
Book
2015