Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką : przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców

Type: Dissertation
Number of downloads: 506
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog