Oświetlenie i iluminacja krajobrazu miejskiego jako przedmiot działań artystycznych w kontekście uwarunkowań planistycznych |na przykładzie wybranych miast na początku XXI wieku|

Type: Dissertation
Number of downloads: 27
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog