Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności

Type: Dissertation
Number of downloads: 11117
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
PKT classification
Department
License
Access rights