Analiza stabilności tarczy hamulcowej w warunkach obciążeń termomechanicznych według koncepcji materiałów gradientowych (FGM)

Type: Master thesis
Number of downloads: 1393
Title
Author
Promoter
Creation date
Date of defense
Language
PKT classification
Department
License
Access rights