Otrzymywanie i badanie zależności struktura-właściwości nanokompozytów polioksymetylen (POM)/montmorylonit (MMT)

Type: Master thesis
Number of downloads: 116
Files
Zasób dostępny z komputerów w domenie PK
Title
Author
Promoter
Language
PKT classification
Department
License
Access rights