Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 21

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 21

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (20)


Smart Project w edukacji studentów architektury

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Article
2017
Artykuł stanowi opracowanie wyników tematu badawczego dotyczącego zintegrowanego projektowania energetycznego. Omawia przygotowanie projektu na etapie koncepcji architektonicznej, wstępnych założeń energetycznych, zapoznania się z podstawowymi materiałami i technologiami budowlanymi, formy edukacji w terenie oraz wykonanie projektu. Badania przeprowadzono na bazie cyklicznych międzynarodowych warsztatów studenckich, których pierwszy etap odbywa się w Krakowie, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kontynuacja warsztatów realizowana jest w Strasburgu. Obejmuje ona zajęcia teoretyczne w campusie Licee le Corbusier oraz wizyty na budowach osiedli mieszkaniowych i prace projektowe. Publikacja wykazuje korzyści płynące z połączenia teorii z praktyką w edukacji studentów w obrębie założeń Smart Project i projekty studenckie jako efekty współpracy.

Smart Relationships – Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta

Franta, Anna, Wojtyś, Marcin
Article
2017
Miasta, ich samorządy, społeczności, powinny dążyć do wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej, która stanowiłaby przeciwwagę dla „wielostopniowego falsyfikatu” – przestrzeni prywatnej, kreowanej na publiczną – we wnętrzach typowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Jest to bowiem najskuteczniejsza presja, by koncepcja WOH zaczęła powszechnie uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju.

Smart Process – Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens ‘miasta militarnego

Franta, Anna, Łękawski, Filip
Article
2017
Celem artykułu jest konfrontacja studialnego oraz idealistycznego podejścia projektowego ze strategią projektowania pragmatycznego/zawodowego dla konkretnego inwestora. Wywód prowadzony jest w narracji porównawczej pracy dyplomowej z aktualnymi działaniami projektowymi, docelowo inwestycyjnymi dotyczącymi Twierdzy Modlin. Pozwala to na zestawienie hierarchii wartości w obu przypadkach oraz zasadność przesłanek podejmowanych decyzji w procesie planowania i projektowania, zaś w kontekście prac zespołu projektowego, wzajemnych proporcji w udziale osób mających wpływ na projekt oraz kolejność wykonywania zadań inwestycyjnych.

Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu

Franta, Anna, Dudek, Marcin
Article
2017
Tereny dawnych wielkich zakładów przemysłowych stanowią równie wielki problem miast, w których się znajdują. Upadek zakładu wiąże się nie tylko z powstaniem zjawiska bezrobocia, ale także zmniejszeniem wpływów z podatków do miejskiego budżetu. Szczególnie trudnymi przypadkami są upadające huty stali, gdyż z powodu swego rozmiaru i specyfiki technologii produkcji, silnie wpływały na formę planistyczną miasta oraz jego strukturę społeczno-gospodarczą. Kwestia przyszłości terenów pohutniczych jest zagadnieniem strategicznym zarówno dla władz miast jak i państw. W niniejszym artykule opisany został przypadek huty stali w Belval. Po zamknięciu zakładu władze Luksemburga podjęły wraz z prywatnymi podmiotami szereg działań pozwalających przekształcić teren brownfield w dynamicznie rozwijający się ośrodek miejski. Proces rewitalizacji, prowadzony od końca XX wieku, doprowadził do powstania jednej z najciekawszych transformacji obszarów poprzemysłowych w Europie, której nową osią wzrostu jest rozwój oparty na wiedzy. Decyzja władz centralnych o przeniesieniu ze stolicy Uniwersytetu Luksemburskiego na zdegradowane tereny pohutnicze jest odpowiedzią na ogólnokrajowe problemy demograficzne i gospodarcze, uznając, iż dywersyfikacja ważnych usług i struktur publicznych może przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju kraju przez pobudzenie lokalnych ośrodków.

Inteligentny budynek – inteligentny budowniczy

Kęsek, Zbigniew
Article
2017
Turystyka to jedna z dziedzin gospodarki, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Przykładem tego rozwoju jest Podhale a w szczególności Zakopane, na terenie którego ten rozwój jest szczególnie widoczny. Podhale jest jednym z kilku regionów na terenie Polski, na obszarze którego, na przestrzeni historii wytworzył się specyficzny, unikalny styl architektoniczny, ujawniający się przede wszystkim w budownictwie i sztuce ludowej. Dostrzec można w tym rejonie przykłady działań zmierzających do próby wypracowania nowoczesnych form architektonicznych, które z jednej strony uszanowałyby specyficzny klimat tego regionu, a z drugiej wprowadziły formy współczesne, nowoczesne technologie, które na równi z architekturą regionalną charakteryzowałyby budownictwo tego regionu. W artykule przedstawione zostały zagadnienia, które muszą rozwiązać współcześni projektanci i budowniczowie podczas realizacji współczesnych obiektów usługowych związanych z obsługą turystyczną.

Smart city Dubai

Kocjan, Wojciech
Article
2017
Artykuł analizuje nowoczesne miasto DUBAJ w kontekście idei SMART CITY jako przykład wprowadzenia w praktyce modelowej idei zrównoważonego rozwoju miasta. Dubaj to współczesna aglomeracja znakomicie zarządzana i wykorzystująca wszystkie dostępne nowości technologiczne. Miasto stosunkowo nowe, wyrosłe na pustyni w skrajne niesprzyjających warunkach ale aspirujące do miana miasta przyszłości. Miejsce naprawdę wyjątkowe, postępowe, kosmopolityczne, otwarte....ale przede wszystkim wyprzedzające nasze czasy. To właśnie miasto przejęło pierwszeństwo spośród wszystkich aglomeracji światowych metropolii jako najbardziej innowacyjne i postępowe. Obecnie najmodniejsze słowo SMART CITY – znak rozpoznawczy zrównoważonego rozwoju tkanki miejskiej, to też słowo – klucz identyfikujący postęp we współczesnym świecie. Dobrym przykładem tej idei jest SMART CITY DUBAI.

Art-clusters as a new type of buildings: the specificity of the spatial solution and the features of restoration during the redevelopment process (the experience of Poland)

Orlenko, Mykola, Ivashko, Oleksandr
Article
2017
The article is devoted to the specific character of the formation of art-clusters as a new type of buildings. Today, the theme of redevelopment of unprofitable industrial enterprises for art objects is extremely relevant for Ukraine and Poland (where a powerful experience of such complexes is accumulated). A feature of such modern establishments is that this is a space of a fundamentally new type, based on fundamentally new principles, where the preserved in its original form, facade and the modern functional content are combined. Since such industrial buildings are often architectural monuments, a complex of the restoration and renovation measures becomes important.

Smart City Expo World Congress, Barcelona 2017 – inteligentne rozwiązania przyszłości miast

Celewicz, Piotr
Article
2017
Niniejszy arytkuł dotyczy opisu wydarzenia SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS w Barcelonie. Autor przedstawia najnowsze trendy, idee oraz mody towarzyszące mieszkańcom nowoczesnych miast. Ponadto zawarto tu zbiór wybranych dobrych praktyk odnoszących się do rozwoju, polityki, czy zarządzania strukturami zurbanizowanymi. Pojęcie miast inteligentnych dotyczy dziś niemal każdej dziedziny życia i funkcjonowania tych struktur.

Architektura odnawialna – nowe zagrożenia dla przyszłości architektury

Siedlecki, Bogdan
Article
2017
Naukowcy roztoczyli wizję wyczerpania złóż węgla i ropy naftowej, co spowodowało lawinowy rozwój badań nad nową generacją materiałów budowlanych oraz energią alternatywną. Niestety, każde rozwiązanie techniczne wykorzystujące materiały z odzysku ma tyleż samo zwolenników co i zagorzałych przeciwników. Na szczęście już dawno stwierdzono, że przetwórstwo „śmieci” jest jedynym ratunkiem dla dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Traktując ogólną, technologiczną transformację ludzkości w skali globalnej jako specyficzny rodzaj produkcji, tworzący odpady i zanieczyszczenia, należy rozważyć wykorzystanie materiałów odnawialnych na skalę przemysłową. Architektura tworzy i zarazem ogranicza przestrzeń człowieka, do działań twórczych niezbędna jest energia, czyli bez architektury nie byłoby zapotrzebowania na energię. Nieprzemyślane działania człowieka w aspekcie ekologii doprowadzają do istotnych, globalnych zmian naszej planety. Ochrona powietrza, wód, przyrody mimo wszystko jest możliwa.

Ars Electronica Festival 2017 – relacja

Celewicz, Piotr
Article
2017
Niniejszy artykuł jest próbą zrelacjonowania najnowszych rozwiązań z zakresu techniki i sztuki przedstawionych na festiwalu Ars Electronica – które, w ocenie autora, są warte zaprezentowania szerszej publiczności. Ponadto przedstawione zostało wydarzenie o skali światowej, które zorganizowano wzorowo, a na potrzeby festiwalowe zaadaptowano kluczowe obiekty w centrum miasta.