Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska – Rosja – wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu

Type: Article
Number of downloads: 1104
Title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISSN
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights