Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część II: Obliczenia na podstawie komputerowego modelowania dynamiki przepływu powietrza i badania na stanowisku laboratoryjnym

Type: Article
Number of downloads: 6315
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Release date
Place of publication
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights