Czasopismo Techniczne z.  7. Mechanika z. 4-M2

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (32)


Cost effective prediction of temperature peaks due to intensive nanosecond RF heating in particle accelerator resonant cavities

Zelek, Grzegorz
Article
2011
Accelerating cavities are thermally loaded due to Joule heat dissipated in a skin layer of internal walls caused by the electromagnetic field present inside the chamber. When cavities are fed with cyclic intensive RF pulses split by idle intervals beside steady-state temperature field, a result of averaged thermal load, one may ask about temporary temperature peaks. The paper presents why straightforward use of transient thermal simulations of a full scale model cannot provide reliable temperature peak estimation. As a remedy a hybrid numerical-analytical approach is proposed.

Metodyka szacowania długości okresu planowania z zastosowaniem technik eksploracji danych

Wojakowski, Paweł
Article
2011
W artykule przedstawiono w sposób ogólny metodykę szacowania długości okresu planowania. Do szacowania długości okresu planowania wykorzystano wybrane techniki eksploracji danych, w szczególności regresję i klasyfikację. Opisano metody szacowania czasu realizacji zleceń produkcyjnych występujące w literaturze. Sklasyfikowano oraz wymieniono najczęściej stosowane techniki i metody eksploracji danych. Na koniec ogólnie opisano algorytm SDOP do szacowania długości okresu planowania.

Model gałki ocznej

Tez, Bartłomiej
Article
2011
W artykule przedstawiono model gałki ocznej w postaci serii dwuwymiarowych obrazów, otrzymywany jako połączenie pięciu wycinków sfer o odpowiednio dobranych parametrach.

Odwzorowanie przestrzeni roboczej środka transportu technologicznego z użyciem układu wizyjnego

Szpytko, Janusz, Hyla, Paweł
Article
2011
Przedmiot artykułu stanowi próba syntetycznego zebrania wiedzy z zakresu rozwoju technik pozyskiwania obrazu 3D przy pomocy pojedynczego urządzenia rejestrującego obraz. W artykule przedstawiono także koncepcję systemu pozyskiwania możliwie pełnej informacji o przestrzeni roboczej środka transportu bliskiego na przykładzie fizycznego modelu laboratoryjnej suwnicy pomostowej i jego przestrzeni roboczej.

A digital simulation game aiding lean learning and training

Syrrist, Signe
Article
2011
This paper presents challenges when developing a digital simulation game to aid Lean learning and training for engineering students and others responsible for quality management. Lean emphasizes an integrated philosophy embracing the whole culture and as a never-ending story of improvements. A digital simulation game faces the importance of reality resembles and involvement, as well as illuminating how Lean tools and techniques could be valuable. Teamwork and facilitators are needed to ensure Lean learning outcomes. With the assistance of Stormfjord1 a prototype is nearly finished and challenges ahead involves testing and refinements to enhance inspiration to “play” again and again! The prototype is source coded to enable producing simulation games covering a broader variety of workplaces and companies.

Zastosowanie modelu wiru Rankina do opisu struktury przepływu w wirniku wentylatora poprzecznego

Stacharska-Targosz, Jolanta
Article
2011
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z procesem tworzenia struktury przepływu wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego, weryfikujące tzw. teorię wiru Ecka. Analiza wyników badań wizualizacyjnych prowadzonych w ośrodku wodnym, pomiarów pól prędkości i ciśnień w powietrzu oraz wykorzystanie metod numerycznych pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie kolejności tworzenia się głównych elementów struktury: przepływu poprzecznego i wiru głównego. Podjęto próbę wykorzystania złożonego modelu wiru Rankina do opisu struktury wewnątrz wirnika stosowanego wcześniej do analizy przepływu wiatru podczas huraganu i tornado.

Wpływ metody generowania poziomów czynników wejściowych na jakość inteligentnych planów eksperymentu

Skowronek, Andrzej
Article
2011
Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej wpływu metody generowania wartości czynników wejściowych na jakość inteligentnych planów eksperymentu. Plany te generowane są komputerowo z zastosowaniem liczb pseudolosowych oraz odpowiednich parametrów generowania i analizowane za pomocą tzw. analizy ekwipartycyjnej.

Numeryczna symulacja wpływu składu chemicznego na własności stali szybkotnących

Sitek, Wojciech
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę modelowania twardości wtórnej stali szybkotnących na podstawie składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej. Do opracowania modelu zastosowano sztuczne sieci neuronowe i posłużono się wynikami badań eksperymentalnych stali szybkotnących oraz danych zawartych w normie przedmiotowej dotyczącej oraz katalogach stali szybkotnących, mających charakter przybliżony. Z wykorzystaniem opracowanego modelu sieci neuronowych poprowadzono symulacje wpływu wybranych pierwiastków na twardość stali szybkotnących.

Measurement of cutting tools with visional method

Sioma, Andrzej, Struzikiewicz, Grzegorz
Article
2011
The paper presents the characteristics of methods of measurement of cutting tools used in computer numerically controlled milling machines. An analysis of an active vision method for measuring tools, with reference to the case of a milling head, has been conducted. Sample measurement results and analysis of using a non-contact method for the measurement of a milling head have been presented.

Application of the Hough transform to digital image analysis

Sikorska, Sylwia
Article
2011
The main purpose of applying a transformation to the image is to achieve some information and make it more obvious and explicit, because, above all, the image must be understood, not just seen. In general the Hough transform allow to obtain the parameters of geometric shapes. The paper discusses how to use the Hough transform for the detection of regular curves such as lines, circles, ellipses, etc. The method is tolerant of gaps in feature boundary descriptions and is relatively unaffected by image noise, therefore, it works with the image analysis of low quality images.