Czasopismo Techniczne z. 9. Informatyka z. 1-I

Czasopismo Techniczne z. 9. Informatyka z. 1-I

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (7)


Dekompozycja symboliczna wielowartościowych funkcji implementowanych w technologii FPGA

Wiśniewski, Mariusz, Deniziak, Stanisław
Article
2011
W artykule przedstawiono metody dekompozycji wielowartościowych funkcji logicznych z przeznaczeniem do implementacji w układach FPGA opartych o komórki LUT. Zaprezentowana metodologia obejmuje algorytmy dekompozycji oraz kodowania funkcji symbolicznych, omówione zostały również zastosowania tej techniki do kodowania stanów oraz logicznej sieci wielowartościowej.

Fault injection testing of safety-critical applications

Trawczyński, Dawid, Sosnowski, Janusz
Article
2011
In the paper, we discuss an original methodology of dependability evaluation dedicated for safety-critical embedded systems. It is based on a fault simulation technique known as Software Implemented Fault Injection (SWIFI). This methodology combines functional and structural models to achieve higher modeling accuracy than existing approaches. The method was implemented and verified on a representative safety-critical case study, namely the automotive anti-lock braking system.

An application of UML models for semi-automated generation of test scenarios for validation of object oriented systems against specification requirements

Sapiecha, Krzysztof, Strug, Joanna
Article
2011
Systematic and rigorous validation carried out during entire process of development of a software intensive system can significantly reduce total costs and time to market and improve the quality of the system. In context of developing object-oriented systems (OOSs) information relevant to validation can be derived from early UML models. The paper presents next results of the work on a novel approach to generation of test scenarios from UML models for validation of OOSs against specification requirements.

Synteza układów kombinacyjnych w strukturach FPGA z wbudowanymi blokami pamięci

Nowicka, Mirosława, Ojrzeńska-Wójter, Danuta
Article
2011
Artykuł porusza problem realizacji układów kombinacyjnych w strukturach FPGA z wbudowanymi blokami pamięci ROM. Zaprezentowano system uniwersytecki, implementujący zaawansowane procedury syntezy logicznej, który umożliwia rozkład układów kombinacyjnych na pamięci M512 i M4K. Przedstawiono wyniki eksperymentów potwierdzające wpływ zastosowania zaprezentowanego oprogramowania na efektywność wykorzystania zasobów nowoczesnych struktur FPGA.

Efficient data management on a multicomputer

Łukawski, Grzegorz, Sapiecha, Krzysztof
Article
2011
High performance, fault tolerance and scalability are usual requirements for an application running on a multicomputer. The paper presents different variants of centralized SDDS LH* architecture in the light of all the requirements. Hence, the paper briefly summarizes already published features of SDDS that concern data scalability and fault tolerance, and then introduces a new option for SDDS called throughput scalability that can balance workload of nodes of a multicomputer. Finally, having met all the requirements for efficient management of data on a multicomputer the SDDS schemes are estimated as for the time and memory overhead.

Dynamic classification: a novel approach to selection of complex objects

Łukawska, Barbara
Article
2011
The problem of selecting the best objects may be solved with the help of classification tools. There are many software tools helpful in data exploration, and in the classification, but all of them have some restrictions. Selection algorithms used in these tools are of no use for data burdened with errors and noise, or if the information should be dynamically processed during the experiment. The problem is analyzed using selection of candidates for mobile robot (mobot) operators as an example. The paper includes comparison of basic classification methods (classification trees, rough sets and fuzzy sets), too. Moreover, a new software tool, effective in candidate selection, is presented. The tool is especially useful for candidates for difficult tasks and jobs requiring special predispositions. Presented classifier works with data burdened with noise, and also if the data is gathering dynamically, after the classification has started. In may be used practically, ensuring high reliability.

Kosynteza systemów wbudowanych o architekturze sieci jednoukładowych

Deniziak, Stanisław, Tomaszewski, Robert
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę kosyntezy systemów wbudowanych, której celem jest znalezienie najtańszej architektury heterogenicznej spełniającej podane ograniczenia czasowe. W odróżnieniu od typowych podejść stosowanych w kosyntezie opisywana w pracy metodologia generuje kompletną strukturę komunikacyjną pomiędzy elementami przetwarzającymi. Realizacja bazuje na architekturze sieci jednoukładowej (ang. Network on Chip, NoC), gdzie topologia i ruting dobierane są w sposób eliminujący ewentualne kolizje między transmisjami. Dzięki temu opracowany sposób tworzenia sieci jednoukładowej zapewnia spełnienie ograniczeń czasowych nałożonych na projektowaną aplikację. Przeprowadzone eksperymenty dowodzą przewagi zaprezentowanego rozwiązania nad typowymi podejściami wykorzystywanymi w metodologiach budowania sieci NoC.