Ewidencja zabytków architektury - kilka uwag i pytań w związku z nowelizacją Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Type: Article
Number of downloads: 3056
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights