Dane przestrzenne oraz zakres ich wykorzystania w kontekście potrzeb zdefiniowanych przy obsłudze programu „Zalesiania gruntów rolnych” objętego planem rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006

Type: Article
Number of downloads: 2032
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Release date
Place of publication
Publisher
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights