Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 5-A

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 5-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (112)


Architektura krajobrazu w Australii

Zachariasz, Agata
Article
2007
Zintegrowany system zapisu krajobrazów inżynieryjnych (ze śladami ich dawnych funkcji przemysłowych, komunikacyjnych lub militarnych) opiera się na zapisie rzutu lub widoku 3D i ekspozycji ich najważniejszych cech. Zapis tabelowy porównuje przeszłe, obecne i spodziewane tendencje zmian tych cech. Jest to prosty i ogólny sposób rejestracji porzuconych i nieznanych kompleksów, oczekujących na dokładniejsze studia. Metoda ta okazała się przydatna w różnych miejscach: w fortyfikacje w Polsce i Chorwacji, stare kamieniołomy pod Krakowem, historyczna droga strategiczna i linia kolejowa w Beskidach, stare lotniska i inne.

Interpretacja krajobrazu wiejskiego – między teorią a praktyką

Raszeja, Elżbieta
Article
2007
Dla zapewnienia odpowiedniego planowania i zarządzania wsią konieczne jest ustalenie i zrozumienie wartości krajobrazowych, które definiują tożsamość kulturową danego obszaru. Zakłada to zdolność do interpretowania krajobrazu (czytania krajobrazu). Metoda wypracowana i stosowana przez autorkę opiera się na następującej sekwencji: historia krajobrazu (pochodzenie, kontekst, procesy, dynamika) – struktura krajobrazu (elementy, modele i relacje przestrzenne) – percepcja krajobrazu (tożsamość, emocje, znaczenie). Bardzo istotny dla poszczególnych poziomów percepcji jest zakres analizy, jak również metoda zapisu.

Krajobraz sakralny w dydaktyce [poster]

Swaryczewska, Magdalena, Antolak, Mariusz
Article
2007Kompleks Dydaktyczny „Ogrody” [poster]

Lipińska, Halina, Zachariasz, Agata
Article
2007