Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)

Rewaloryzacja murów w obiektach zabytkowych

Stawiska, Natalia, Stawiski, Bohdan
Article
2005

Zintegrowany pomiar statyki drzewa

Siewniak, Marek, Siewniak, Margarita
Article
2005