Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 13

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 13

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)
Wśród cudów świata

Marcinek, Roman, Myczkowski, Zbigniew
Article
2002

Krzysztof Biskup (1952-2000)

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Article
2003

Janusz Lehmann (1924-2002)

Kondziela, Henryk
Article
2003

Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej

Kłosek-Kozłowska, Danuta
Article
2003