Artykuły z różnych czasopism

Type: Collection of articles
Title

Collection items (308)Incorporation of Ti as a Pyramidal Framework Site in the Mono-Layered MCM-56 Zeolite and its Oxidation Activity

Korzeniowska, Aleksandra, Grzybek, Justyna, Roth, Wieslaw J., Kowalczyk, Andrzej, Michorczyk, Piotr, Cejka, Jiri, Prech, Jan, Gil, Barbara
Article
2019