Artykuły z różnych czasopism

Type: Collection of articles
Title

Collection items (308)


New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage

Malinowska, Magdalena, Mirosław, Barbara, Sikora, Elżbieta, Ogonowski, Jan, Wojtkiewicz, Agnieszka, Szaleniec, Maciej , Pasikowska-Piwko, Monika, Eris, Irena
Article
2019


Small Hydropower Plant with variable speed PM generator

Mazgaj, Witold, Szular, Zbigniew , Węgiel, Tomasz , Sobczyk, Tadeusz
Article
05.2011
Bazowa defnicja modelu w SOLIDWORKS®

Malik, Maciej, Przytocka, Magdalena, Karpiuk, Michał
Article
2019