Raporta Tygodniowe z Opadów Śniegowych w Dorzeczu Wisły, Dniestru, Styru, Prutu i Seretu w Austryi za czas od 5. stycznia do 8. marca 1913 / wydane przez C. K. Krajowy Oddział Hydrograficzny we Lwowie

Type: Number of the magazine
Number of downloads: 443
Title
Variant of the title
Numbering
Release date
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog