Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury

Type: Presentation
Number of downloads: 92
Title
Author
Release date
Data powstania
Language
Comments
Abstract
PKT classification
License
Access rights