Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

Type: Presentation
Number of downloads: 152
Title
Author
Release date
Data powstania
Language
Comments
Abstract
PKT classification
License
Access rights